Protecția Datelor
Infografic despre esențialele GDPR și pașii pentru conformitate în protecția datelor personale în Uniunea Europeană.

Cerințe GDPR: Ce trebuie să știți pentru a fi în regulă

GDPR, cunoscut și sub numele de Regulamentul General privind Protecția Datelor, este o reglementare adoptată de Uniunea Europeană în 2018, cu scopul de a proteja drepturile și libertățile individuale ale cetățenilor europeni în ceea ce privește prelucrarea datelor personale. În contextul unei lumi digitale în continuă evoluție, conformitatea cu GDPR a devenit esențială pentru orice entitate care procesează date personale ale cetățenilor europeni.

Ce înseamnă GDPR?

GDPR are ca obiectiv principal protejarea datelor personale ale cetățenilor europeni, indiferent de locul în care acestea sunt procesate. Astfel, orice organizație, indiferent de locație, care procesează date personale ale cetățenilor europeni, trebuie să respecte prevederile GDPR.

Infografic despre esențialele GDPR și pașii pentru conformitate în protecția datelor personale în Uniunea Europeană

Cerințe importante pentru respectarea GDPR-ului:

 1. Transparența: Toate activitățile de prelucrare a datelor trebuie să fie transparente pentru persoanele vizate.
 2. Limitarea scopului: Datele personale pot fi colectate și prelucrate doar pentru scopuri specifice, explicite și legitime.
 3. Minimizarea datelor: Se vor colecta și prelucra doar datele strict necesare pentru realizarea scopului.
 4. Precizie: Datele inexacte sau depășite trebuie actualizate sau eliminate.
 5. Limitarea stocării: Datele personale trebuie păstrate doar pentru perioada necesară realizării scopurilor pentru care au fost colectate.
 6. Integritate și confidențialitate: Datele trebuie protejate împotriva accesului neautorizat, pierderii sau distrugerii.
Infografic despre esențialele GDPR și pașii pentru conformitate în protecția datelor personale în Uniunea Europeană

Drepturile individului sub GDPR:

 • Dreptul la informare: Indivizii au dreptul să știe cum sunt prelucrate datele lor personale.
 • Dreptul la acces: Persoanele vizate pot solicita o copie a datelor personale prelucrate.
 • Dreptul la rectificare: În cazul datelor inexacte sau incomplete, individul poate solicita corectarea acestora.
 • Dreptul la ștergere: Cunoscut și sub numele de „dreptul de a fi uitat”, permite individului să solicite ștergerea datelor personale.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării: Indivizii pot solicita limitarea modului în care datele lor personale sunt prelucrate.
 • Dreptul la portabilitate: Indivizii pot solicita transferul datelor personale către un alt furnizor de servicii.
 • Dreptul de a obiecta: Persoanele vizate pot obiecta la prelucrarea datelor lor personale în anumite circumstanțe.

Pași esențiali pentru a fi conform cu GDPR:

 1. Evaluarea datelor: Identificați și clasificați datele personale pe care le procesați.
 2. Nominalizarea unui responsabil cu protecția datelor (DPO): Acesta va fi principalul punct de contact pentru toate problemele legate de protecția datelor.
 3. Revizuirea politicilor și procedurilor: Asigurați-vă că toate procesele interne sunt conforme cu prevederile GDPR.
 4. Formare și conștientizare: Personalul trebuie instruit în legătură cu prevederile GDPR și modul în care acestea afectează activitățile zilnice.
 5. Implementarea măsurilor tehnice și organizatorice: Aceste măsuri trebuie să asigure protecția datelor personale și să prevină orice încălcare a securității.
 6. Monitorizarea și revizuirea: Procesele trebuie revizuite periodic pentru a asigura conformitatea continuă cu GDPR.

Concluzie:

Conformitatea cu GDPR nu este doar o obligație legală, ci și o oportunitate pentru organizații de a demonstra angajamentul lor față de protecția datelor personale. Respectând prevederile GDPR, organizațiile pot construi încredere și pot asigura că relațiile lor cu clienții și partenerii sunt solide și bazate pe respect și transparență.

Lasati un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *